5.3.1. Bilgi Yönetimi

Birimin her türlü faaliyeti ve süreçlerine ilişkin verileri toplamak, analiz etmek ve raporlamak üzere kullandığı bilgi yönetim sistemi işletilme yöntemi;

Birimimiz tarafından akademik, idari ve diğer personele ilişkin web tabanlı özlük işleri Personel Bilgi Sistemi (Netiket) kullanılarak bilgi ve veriler periyodik olarak toplanmakta, analiz etmekte ve bunlara ilişkin iyileştirme çalışmaları yapmaktadır. Diğer taraftan evrakların kontrolü, güvenliği ve işleyişi Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) programı tarafından sağlanmaktadır.

Web tabanlı özlük işleri Personel Bilgi Sistemi (Netiket) programı dışarıdan tedarik ettiğimiz bir programdır. Kalite Yönetim süreci olarak kullanmış olduğumuz formlar bu sisteme entegre edilecek olup diğer süreçlere bağlı olarak devam etmektedir. Örnek verecek olursak ilişik kesme formu bu sisteme entegre edilmiş olup Üniversitemiz bünyesindeki personele ilişkin veriler burada toplanmaktadır.