4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yedek Listeden Atanmaya Hak Kazanan Adayın Duyurusu

4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yedek Listeden Atanmaya Hak Kazanan Adayların Duyurusu

16 Mart 2022 tarihinde yayınlanmış olan (ilan metni için tıklayınız.) 4/B Sözleşmeli Alım İlanı Yedek Listeden Atanmaya Hak Kazanan Adaylar 13.04.2022 tarihinde Üniversitemiz web sayfasında yayımlanmıştır. Süresi içerisinde istenen belgeleri teslim etmeyen ve dilekçe ile haklarından feragat eden adaylar olması nedeniyle aşağıda bilgileri bulunan yedek adaylar atanmaya hak kazanmıştır.

06 No.lu İlan Destek Personeli (Ortaöğretim) yedek aday sonuçları için tıklayınız.

Yedek olarak kazanan adaylarla sözleşme yapılabilmesi için aşağıda belirtilen evrakları 06 Haziran – 17 Haziran 2022 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai saatleri 08:00-17:00 arasında olup hafta sonu ve resmi tatillerde başvuru alınmayacaktır.) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.

Sözleşme için gerekli belgeler;

1- Dilekçe için tıklayınız.

2- Fotoğraf (6 adet vesikalık)

3- Öğrenim Belgesi (Diplomanın aslını yanında getiren adayların aslı gibidir onayı Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır. e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir).

4- Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet Üzerinden alınacak karekodlu belge kabul edilecektir.)

5- Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet Üzerinden alınacak karekodlu belge kabul edilecektir.)

6- Tam Teşekküllü Hastanelerden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Sağlık Kurulu Raporunda “Görevine engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını” belirtilmeli  Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman hekimlerince verilmiş olmalıdır.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.