4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yedek Listeden Atanmaya Hak Kazanan Adayların Duyurusu

4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yedek Listeden Atanmaya Hak Kazanan Adayların Duyurusu

16 Mart 2022 tarihinde yayınlanmış olan (ilan metni için tıklayınız.) 4/B Sözleşmeli Alım İlanı Yedek Listeden Atanmaya Hak Kazanan Adaylar 13.04.2022 tarihinde Üniversitemiz web sayfasında yayımlanmıştır. Süresi içerisinde istenen belgeleri teslim etmeyen ve dilekçe ile haklarından feragat eden adaylar olması nedeniyle aşağıda bilgileri bulunan yedek adaylar atanmaya hak kazanmıştır.

05 No.lu İlan Büro Personeli (Ön Lisans) yedek aday sonuçları için tıklayınız.

06 No.lu İlan Destek Personeli (Ortaöğretim) yedek aday sonuçları için tıklayınız.

Yedek olarak kazanan adaylarla sözleşme yapılabilmesi için aşağıda belirtilen evrakları 05 – 27 Mayıs 2022 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai saatleri 08:00-17:00 arasında olup hafta sonu ve resmi tatillerde başvuru alınmayacaktır.) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.

Sözleşme için gerekli belgeler;

1-Dilekçe için Tıklayınız.

2- Fotoğraf (6 adet vesikalık)

3- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi

4 – Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-devlet kapısı üzerinden karekodlu olarak temin edilecektir.)

5- Askerlik Durum Belgesi

6- Tam Teşekküllü Hastanelerden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Sağlık Kurulu Raporunda “Görevine engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını” belirtilmeli  Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman hekimlerince verilmiş olmalıdır.