4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yedek Listeden Atanmaya Hak Kazanan Adayların Duyurusu

4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yedek Listeden Atanmaya Hak Kazanan Adayların Duyurusu

27 Ekim 2021 tarihinde yayınlanmış olan (ilan metni için tıklayınız.) 4/B Sözleşmeli Alım İlanı Yedek Listeden Atanmaya Hak Kazanan Adaylar 20.12.2021 tarihinde Üniversitemiz web sayfasında yayımlanmıştır. Süresi içerisinde istenen belgeleri teslim etmeyen ve dilekçe ile haklarından feragat eden adaylar olması nedeniyle aşağıda bilgileri bulunan yedek adaylar atanmaya hak kazanmıştır.

08 No.lu İlan Destek Personeli (Temizlik) (Ortaöğretim) yedek aday sonuçları için tıklayınız.

09 No.lu İlan Destek Personeli (Temizlik) (Ortaöğretim) yedek aday sonuçları için tıklayınız.

10 No.lu İlan Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Ortaöğretim) yedek aday sonuçları için tıklayınız.

Yedek olarak kazanan adayın sözleşme yapılabilmesi için aşağıda belirtilen evrakları 17  – 28 Ocak 2022 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai saatleri 08:00-17:00 arasında olup hafta sonu tatilinde başvuru alınmayacaktır.) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.

Adayların göreve başlaması için Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca Arşiv Araştırmasına tabi tutulma zorunluluğu bulunduğundan göreve başlama tarihleri https://www.bilecik.edu.tr web adresinde ilan edilecek olup,  ilgililerin web sayfamızı takip etmeleri gerekmektedir.

Not: Feragat Etmek İsteyen Adayların Feragatnameyi doldurup imzaladıktan sonra tarayıp personel@bilecik.edu.tr mail atmaları ve posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. (Feragatname için tıklayınız.)

Sözleşme için gerekli belgeler;

1-Dilekçe için Tıklayınız.

2- Fotoğraf (6 adet vesikalık)

3- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi

4 – Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-devlet kapısı üzerinden karekodlu olarak temin edilecektir.)

5- Askerlik Durum Belgesi

6- Tam Teşekküllü Hastanelerden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Sağlık Kurulu Raporunda “Görevine engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını” belirtilmeli  Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman hekimlerince verilmiş olmalıdır. Ayrıca Destek Personeli ve Koruma ve Güvenlik Görevlisi için açık ve kapalı alanlarda çalışmasına engel sağlık sorunu olmadığı ve Koruma ve Güvenlik Görevlisi için boy uzunluğunun da belirtilmesi gerekmektedir.)