21/08/2020 TARİHLİ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YEDEK İLAN SONUÇLARI

21 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanmış olan 4/B Sözleşmeli Personel İlanımıza başvuran adaylar 2018 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanmıştır.  Elde edilen sonuçlar ekte listelenmiştir.

03 Nolu İlan Teknisyen (Ortaöğretim) sonuçları için Tıklayınız.

Yedek olarak kazanan adayın sözleşme yapılabilmesi için aşağıda belirtilen evrakları 05  – 26 Ekim 2020 tarihleri arasında mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim edilmesi gerekmekte olup, atanmaya hak kazanan yedek aday ile hizmet sözleşmesi imzalanacaktır. Belirtilen tarihe kadar bilgi vermeyen ve belgelerini getirmeyen aday hakkını kaybetmesi nedeniyle, başvuruda bulunmayan adayın yerine, KPSS(B) grubu puan sırası esas alınarak belirlenen 2. Sıradaki yedek aday http://bilecik.edu.tr adresinden ilan edilecektir. (Yedek adaylara da telefon ya da posta yoluyla ayrıca bilgi verilmeyecektir). Bu nedenle yedek adayların internet adresinden durumlarını takip etmeleri gerekmektedir. Adayın atama evrak teslimi ve göreve başlama sürelerinin göz önünde bulundurması önem arz etmektedir.

Sözleşme için gerekli belgeler;

1-Dilekçe için Tıklayınız.

2- Fotoğraf (6 adet vesikalık)

3- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı

4- Mal Bildirim Formu için Tıklayınız.

5- Sağlık Kurulu Raporu; Raporun Kamu ya da Özel Hastanelerden alınması,

6- Aile Durum Bildirimi için Tıklayınız.