Doçentlik Sözlü Sınavlarının İptal Edilmesi Hakkında

Yükseköğretim Genel Kurulunun 11.06.2020 tarihli Kararıyla Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde yapılan değişiklikler ile Doçentlik Sözlü Sınavı şartı kaldırılmıştır. Üniversitemizin 23.12.2019 tarihli akademik ilanına başvurup Doçentlik Belgelerini sözlü sınava girmeden alan Doçent Adayları için 24-26 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan Doçentlik Sözlü Sınavı ilgili yönergeye eklenen 7.2.1. Geçiş Hükümleri Geçici Madde 1- “Bu yönergenin yürürlük tarihinden önce ilan edilen doçent kadrolarına müracaat edip henüz sözlü sınavı yapılmayan adaylar için de bu yönergenin ilgili hükümleri uygulanır.” hükmü uyarınca yapılmayacaktır.