Doçentlik Sözlü Sınav Duyurusu

Üniversitemizin 23.12.2019 tarihinde Resmi Gazete’de ilan edilen akademik kadrolarından Doçent kadrosuna başvuran ve Doçentlik Sözlü Sınavına gireceklerin sözlü sınavlarının yapılacağı yer, tarih ve saati ekli dosyada belirtilmiştir.

Sınav Yerleri Tıklayınız.