Başkanlığımız Tarafından Problem Çözme Teknikleri Eğitimi Verildi

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı tarafından “Problem Çözme Teknikleri Eğitimi” düzenlendi. 2018 yılı hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında 11 Haziran 2018 tarihinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen eğitim, Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Özüm EĞİLMEZ  tarafından verildi.