2547 Sayılı Kanunun 33 üncü Maddesinin (a) Fıkrasına Göre Atama Duyurusu

1- Halen Görevde Olanlar veya Mezun Olanlar;

a. DİLEKÇE-1

b. Güvenlik-Soruşturması-ve-Arşiv-Araştırması-Formu (2 adet)

c. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

d. Fotoğraf (2 adet)

e. Adli Sicil Kaydı (e-devletten çıktı alınabilir)

f. Onaylı Hizmet Belgesi

g. Askerlik Durum Belgesi

2- 2547 Sayılı Kanunun 35 inci Maddesi Gereği Görevli Olanlar;

a. DİLEKÇE-2

b. Güvenlik-Soruşturması-ve-Arşiv-Araştırması-Formu (2 adet)

c. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

d. Fotoğraf (2 adet)

e. Adli Sicil Kaydı (e-devletten çıktı alınabilir)

f. Onaylı Hizmet Belgesi

g. Askerlik Durum Belgesi