25.11.2017 tarihli Avukat Alım İlanında Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazananların Listesi

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği’nde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25.03.2015 tarihli ve 29306 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği Hükümlerine göre münhal bulunan 1 (bir) adet avukat kadrosuna sınavla yapılacak atamaya esas olmak üzere, KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sıralaması yapılmış olup, anılan Yönetmeliğin 9. maddesinin 3. fıkrası gereği yazılı sınava girmeye hak kazanan ilk 5 (beş) kişi ilan edilmiştir.

Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazananların Listesi