3.2.4. Güvenceler

Birimin, eğitim amaçlarına ve öğrenme çıktılarına ulaşılmasını güvence altına alma yöntemi;

Eğitim  dosyaları ve planıdır.