5.2.4. Finansal Yönetim

Mali kaynakların yönetimi ve etkinlik düzeyi;

Mali Kaynakların yönetimi Üniversitemiz Stratejik Planı ve buna bağlı olarak hazırlanan performans programlarına uyumlu bir şekilde, Üniversitenin amaç, hedef ve faaliyetlerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Mali işlemlerin uygulanması, 5018 sayılı Kanun  ile Üniversitemizce konuyla ilgili çıkarılmış bulunan yönergeler uyarınca Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.