5.2.3. Liyakat

İdari ve destek kısımlarında görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlayan tanımlı süreçler;

– İlgili kanun ve yönetmelikler.
– Birim personellerinin çalışma alanları için belirlenmiş yetki görev ve sorumluluklar ve görev tanımları.