5.1.2. İç Kontrol Eylem Planı

İç kontrol eylem planı hazırlama, izleme ve değerlendirme süreçlerinin yürütme yöntemi;

İç Kontrol Eylem Planı hazırlama süreci “İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK)” aracılığı ile iç kontrol sisteminin işleyişi, yıllık faaliyet raporlarının stratejik planda belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğu periyodik aralıklarla izleyen komisyon tarafından yapılmaktadır.

Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı uygulanır.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı için tıklayınız.