6. Sonuç ve Değerlendirme

Birimin güçlü yönleri ile iyileşmeye açık yönlerinin Kalite Güvencesi Sistemi, Eğitim-Öğretim, Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi başlıkları altında özet olarak sunulması beklenmektedir. Kurum daha önce bir dış değerlendirme sürecinden geçmiş ve kuruma sunulmuş bir Kurumsal Geri Bildirim Raporu varsa bu raporda belirtilen iyileşmeye açık yönlerin giderilmesi için alınan önlemler, gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda sağlanan iyileştirmeler ve ilerleme kaydedilemeyen noktaların neler olduğu açıkça sunulmalı ve mevcut durum değerlendirmesi ayrıntılı olarak verilmelidir.

 

Meslek Yüksekokulumuz daha önce bir dış değerlendirme sürecinden geçmemiştir.

Güçlü Yönleri;

– Öğrenci odaklı yönetim anlayışına sahip olunması,

– Birimimize ulaşım kolaylığı ve ilçe ikliminin elverişliliği,

– Alanında uzman ve tecrübeli öğretim elemanlarının bulunması ve yeterliliği

– İdari personel yeterliliği,

– Sosyal imkanların yeterliliği ( kütüphane, açık spor tesisi, kantin, yemekhane, bilgisayar lab, internet

   cafe, wifi hizmeti)

– Yeterli derslik ve laboratuvarların bulunması

– Engelli öğrenci parkuru, engelli park yeri ve asansörünün bulunması (Birimimize 2018 yılında YÖK

   tarafından Mekan da Erişim Turuncu Bayrak verilmiştir.)

– 3+1 sistemi ile birlikte gerçekleştirilen üniversite sanayi işbirliği ile öğrencilere mezun olmadan

  çalışma hayatına başlayabilecekleri iş imkanının oluşturulması.

–  Yerel yönetimin okulumuza desteği.(2019 yılında rektörlük ile Osmaneli Belediyesi arasında Aşçılık programı için gerekli olan mutfak gereçleri için protokol imzalanmış ve  Osmanlı mutfağı adı altında konak tahsis edilmiştir.)

Yüksekokulumuz tecrübeli, uzman ve dinamik akademik kadroya sahiptir. Bunun vermiş olduğu avantajla gelişim ve değişimlere ayak uydurabilmekte, sorumluluk duygusu içerisinde istekli ve kendini sürekli geliştirme gayretindedir. Güncel problemlere bilimsel ve evrensel nitelikli yaklaşımla çözüm bulmayı hedeflemektedir.