1.3 Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefler

4.1. Stratejik Plan

Meslek Yüksekokulumuz 2017-2021 yıllarını kapsayan Stratejik Planı’nı hazırlamıştır.

 

4.2. Misyon

Evrensel nitelikte bilgi ve teknolojiyi üreten araştırmacı, sorgulayıcı, çözümleyici, paylaşıcı ve hayata dönüştürücü düşünce yapısında, toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı görev bilen, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, mesleki açıdan yetkin, insani ve toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir.

 

4.3. Vizyon

Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile üst düzey eğitimi veren, İlçemiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözümleyici faaliyetleri ve topluma hizmeti ile ulusal ve uluslar arası düzeyde saygın ve lider olan, Mesleki eğitim alanında ulusal ve uluslar arası boyutlarda örnek bir kurum olmaktır.

 

4.4. Değerler

  • Dürüstlük ve Güvenilirlik.
  • Bilimsellik, Liyakat ve Adalet.
  • Yenilikçilik, Verimlilik ve Kalite.
  • Paylaşımcılık Katılımcılık ve Değerlere Saygı.
  • Sosyal Sorumluluk ve Çevreye Duyarlılık.

 

4.5. Hedefler

Kurumun eğitim ve öğretim hedefleri bağlamında şunlar kaydedilebilir:

  • Ders müfredatlarının kurumun misyonu ve Yükseköğretim Genel Kurulu’nun müfredatına uyumlu hale getirmek.
  • Öğretimde bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanmak.
  • Yabancı dil öğrenimini teşvik edecek yöntemler geliştirmek.
  • Yayına dönüştürülen bilimsel çalışma ve tez sayısını artırmak.
  • Yurt dışındaki fakülteler/üniversiteler ile özel protokoller ve Avrupa Birliği Eğitim Programları çerçevesinde ortak eğitim programları açmak.