Görev Tanımları

Meslek Yüksekokulumuzda görev yapan işgörenlerin iş analizleri Personel Dairesi Başkanlığında yapılmaktadır.