Sağlık Kurumları İşletmeciliği

PROGRAMIMIZIN WEB SAYFASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ…


Laboratuvarların fiziki yapısı ve çalışma ortamının durumu ;

 Sağlık Kurumları İşletmeciliği programı bünyesinde verilen teorik bilgiler bilgisayar ve projeksiyon desteği ile sağlanmaktadır. Ayrıca program tanıtımı ve uygulama yapabilmek için 50’şer bilgisayarlık 2 adet Bilgisayar Labaratuvarından da yararlanılmaktadır. Öğrencilerin araştırma yapabilmeleri için okul kütüphanesi bulunmaktadır.

Bölümümüzün amaç ve hedefleri ;

AMAÇ:
Sağlık Kurumları İşletmeciliği programının amacı, sağlık sisteminin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, kuram, model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulanması bilgi ve becerisine sahip, nitelikli sağlık kurumları işletmecisi yetiştirmektir.

HEDEF:
Güncel İşletme ve Yönetim metodlarını kullanarak araştıran geliştiren ve sorgulayan idareciler yetişmesi için eğitim vermek, elde edilen bilgilerin sektörde çalışanlarının hizmetine sunmak, bu alanda öncü bir program olmak.

Öğrenci toplulukları ;

Sağlık Kurumları İşletmeciliği programı bünyesinde eğitim görmekte olan öğrencilerin; kendilerini geliştirmesinde, eğitim sürecinden sonra kendilerini sağlık sektöründe çalışmaya hazır hissedebilecekleri düzeye gelmelerinde alanında uzman kişilerle yapılması planlanan toplantı, seminer, konferans vb. faaliyetlerle yardımcı olmak üzere “Sağlık Yönetim Topluluğu” adında bir klüp kurma çalışmaları devam etmektedir.

Gezi, Fuar, Seminer, Konferans vs. etkinlikler ;

Her yıl Sağlık Kurumları ile işbirliği içerisinde konferanslar ve seminerler düzenlenmek ve bunların rutin hale getirilmesi düşünülmektedir.