Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Laboratuvarların fiziki yapısı ve çalışma ortamının durumu ;

Öğrencilere Muhasebe mesleğinde kullanılan bilgisayar programları (ETA, LOGO, MİKRO, ZİRVE, LUCA) ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

 

Bölümümüzün amaç ve hedefleri ;

Amaç

İşletmelerde muhasebe fonksiyonlarını kavrayıp, muhasebe işlemlerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, iş hayatı içinde yer alan muhasebe ve vergi uygulamalarını, gereksinimlerini ve yeniliklerini kavrayabilecek, girişimci, analitik düşünme yeteneğine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

Hedef

Finansal muhasebe bilgilerini öğrenip, finansal muhasebe ile ilgi dönem içi ve dönem sonu işlemlerini teorik ve pratik olarak uygulayabilen, İşletmenin temel kavramlarını, amaçlarını ve çevreyle olan ilişkilerini, işletme fonksiyonlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilen ve iletişim bilgi ve
Becerilerini Sağlayabilen, Türk Hukuk Sistemini ve işletmenin tabi olduğu ticarî mevzuatı tanıyan,

Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyıp kullanabilen, Temel ekonomi ilke ve kavramlarına hâkim,
Sosyal Güvenlik işlemlerini ve Vergi hesaplamalarını yapan, muhasebe belgelerini işleyip, beyanname düzenleyebilen, Maliyet ve Finans bilgilerini kavramış ve finansal tabloların analizini yapabilen, bilgisayar ortamında bu analizleri düzenleyen ve yorumlayabilen,Mesleki ve ticari alanda hesaplama işlemlerini yapabilen,  Uygulamada yer alan muhasebe programlarını bilgisayar ortamında öğrenip el becerisi ile kullanabilmek,  Sayısal verilerin elde edilmesi ve işlenmesi hakkında bilgi sahibi olmak,

 

 

Gezi, Fuar, Seminer, Konferans vs. etkinlikler ;

2. Geleneksel Kariyer Günleri: 25 Nisan 2011 Vergi Denetmeni Vedat TUNA (Muhasebe Denetim ve Standartlar)  Mali Müşavir Talat DÖNMEZ (Mali Müşavirlik Mesleğindeki Gelişmeler) Mali Müşavir Murat İLHAN (Mali Müşavirlik Mesleğinin İşleyişi)

Diğer ;

Bu programdan dikey geçişle lisans tamamlanabilecek bölümler şunlardır;

– Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
– İşletme
– İşletme Bilgi Yönetimi
– İşletme- Ekonomi
– Muhasebe
– Muhasebe Bilgi Sistemleri
– Muhasebe ve Finansal Yönetim
– Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği
– Uluslararası Finans
– Uluslararası İşletmecilik
– Uluslararası Ticaret
– Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
– İşletme Enformatiği
– Lojistik Yönetimi
– Uluslararası Ticaret ve Finansman