İklimlendirme ve Soğutma Tek.

Laboratuvarların fiziki yapısı ve çalışma ortamının durumu ;

              İklimlendirme ve Soğutma Laboratuvarı 45 öğrenciye gerek uygulamalı ve gerekse teorik bilgiyi verebilecek 300 m² kullanılabilir alana sahiptir. Verilebilecek teorik bilgiler bilgisayar ve projeksiyon desteği ile de sağlanmaktadır. Laboratuvarımızda hem zengin alet-edevat desteği ile uygulamalı olarak sistemler yaptırılmakta hem de 20 adet eğitim setiyle deneyler yaptırılmaktadır. Bunun yanı sıra öğrencilerin rahatça araştırma yapabilmeleri için hem okul kütüphanesi hem de laboratuvar kütüphanesi bulunmaktadır.

Bölümümüzün amaç ve hedefleri ;

AMAÇ:
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel bilgilere sahip; sistem ve cihazlarının işleyiş prensiplerini bilen; bu sistemlerin projelendirilmesinde, cihazlarının seçiminde, kurulmasında ve işletilmesinde görev alabilecek; arıza ve koruyucu bakım servis hizmetlerini verebilecek yeterlilikte teknik elemanlar yetiştirmektir.

HEDEF:
• İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin işleyiş şemalarını ve projelerini çizebilen ve okuyabilen, projelendirilmesinde kullanılan bilgisayar destekli tasarım ve seçim programlarını kullanabilen, tasarlanan bir sistemin tatbikini rahatça yapabilen,
• İklimlendirme ve soğutma sistemlerinde kullanılan elektrik/elektronik devre şemalarını takip edebileceği ve uygulayabileceği, elektriksel, ısıl ve mekanik ölçmeleri yapabilen,
• İklimlendirme ve soğutma sistemlerini ve temel elemanlarını tanıyabilen, seçim ve montajını imalatçı verilerine uygun yapabilen,
• İklimlendirme ve soğutma sistemlerinde kullanılan kontrol sistemleri ile elemanlarını tanıyabilen, uygulamada bu sistem ve elemanları kullanabilen,
• İklimlendirme ve soğutma sistemlerinde görülen arızaları tanımlayabilen ve arızaların önlenmesi amacıyla koruyucu bakım hizmetlerini yerine getirebilen kontrol-sistem ve ekipmanlarını, sistemlerde kullanabilen,
• Yapılacak sistemlere ait iş programlarını ve program akışını sistemli bir şekilde uygulamada gösterebilen,
• Soğutucu akışkanları uygun ve emniyetli çalışma becerilerini geliştirebilen,
• Mesleği ile ilgili problemleri ve bunlarla ilgili sorumluluklarını anlayabilen,
• Mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerini gözetebilen,

Toplam kalite felsefesini benimseyerek LABORATUVAR ORTAMI’ nda öğrendiğini gerek özel gerekse kurumsal süreçte uygulayabilen öğrenciler yetiştirmektir.

Öğrenci toplulukları ;

         İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi programında eğitim görmekte olan öğrencilerin; kendilerini geliştirmesinde,  el birliği ve paylaşım esasına dayanarak faydada bulunmak, eğitim sürecinden sonra kendilerini piyasaya daha hazır hissedebilecek  düzeye gelmesinde işbirliğine ve alanında uzman kişilerle yapılması planlanan toplantı, seminer, konferans vb. faaliyetlerle yardımcı olmak, İklimlendirme ve Soğutma alanında faaliyet gösteren ve üretim yapmakta olan firmalarla işbirliğine gidip kulüp üyeleriyle birlikte fabrika gezilerine gidip sistemlerin yapılma aşamasını gözlemlemek ve aynı zamanda üyelerin iş hayatına atıldıktan sonra çalışacak olduğu ortamın tanıtılmasını sağlamak amacıyla Bilecik Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Kulübü (BUVAC) faaliyet göstermektedir.

Diğer ;

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Program Laboratuvarında Mevcut Sistemler
• Buhar sıkıştırmalı mekanik soğutma sistemi
• Absorbsiyonlu soğutma sistemi
• Plakalı ısı değiştirici
• Su soğutmalı su soğutma grubu- chiller
• Otomobil kliması
• No –frost buzdolabı eğitim seti
• İçme suyu soğutucusu (sebil)
• Görsel buhar sıkıştırmalı mekanik soğutma çevrimi
• Ticari tip soğutucu düzeneği
• İnverter özellikli akümülatörlü taşınabilir buzdolabı
• Soğutma çevrimi deney şeması
• Soğuk hava deposu
• Duvar tipi split klima arıza simülatörü
• İKS makine stand odası
• Temel iklimlendirme eğitim seti
• Karışım havalı iklimlendirme eğitim seti
• Hava perdesi eğitim seti
• Isı geri kazanımlı ısı pompası (hava-hava) eğitim seti
Programımızda gerek teknik ve gerekse uygulama konusunda yardımcı olacak teknisyenimiz mevcuttur.