Elektrik

Laboratuvarların fiziki yapısı ve çalışma ortamının durumu ;

 300 m2 çalışma alanı bulunmakta olup bilgisayar ve projeksiyon cihazı ile görsel eğitim ortamı sunulmaktadır. Doğru ve alternatif akım makineleri deney setleri, Elektromekanik kumanda deney setleri, Elektrik şebeke tesisleri deney setleri ile uygulamalı öğretim yapılabilmektedir. Ayrıca Meslek Yüksekokulumuza ait ortak bilgisayar laboratuarında meslek derslerinde simülasyon çalışmaları yapılmaktadır.

Bölümümüzün amaç ve hedefleri ;

AMAÇ: Çağın gereklerini yakından takip eden, endüstride kullanılan elektrikli makine, donanım ve sistemleri tanıyan, liklerini bilen, bakım ve onarımlarını yapabilen, mesleki bilgisini endüstriyel uygulamalarda kullanabilen, programlanabilir cihazları tanıyan ve programlayabilen mesleğini özümsemiş teknik elemanları yetiştirmek.


HEDEFLER:
• Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgili
• İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip
• Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilen
• Mesleki alanda orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip
• Elektrik devrelerinin analiz ve çözümlemelerini yapabilen
• Teknik ve mesleki resim konusunda temel bilgilere sahip
• Temel elektronik devre elemanları ve analizi konularında bilgi sahibi olan
• Elektrik makinelerinin yapı, çalışma prensibi ve temel bağıntılarını bilen
• Elektrikli cihazların bakım, arıza ve ölçümlerini yapabilen
• Elektrik enerjisinin üretim, iletim, dağıtım ve koruma yöntemlerini bilen
• Elektrik devre tasarım yazılımlarını bilen ve bilgisayar destekli çizim yapabilen
• Elektrik makinelerinin bağlantı, ölçüm ve denetimlerini yapabilen
• Kontrol ve kumanda sistemleri ile Programlanabilir Denetleyicileri tanıyan ve kullanabilen
• Hidrolik ve pnömatik devre elemanlarını ve kontrol uygulamalarındaki yerini bilen
• Toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen
• Mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeten
teknik elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Gezi, Fuar, Seminer, Konferans vs. etkinlikler ;

1)07.11.2009 Tarihinde “ELECO 2009” 7. Elektrik, Elektronik, Otomasyon, Aydınlatma ve İletişim Fuarı ve Sempozyumu
2) 13.04.2010 Seranit Fabrikası Teknik Gezi
3) Bilecik Üniversitesi 2010 Bahar Şenlikleri