3.5.8. Ders Verme (Dış Kaynaklı)

Birim yönetim kurullarında alınan karar sonrası Personel Daire Başkanlığınca yapılan görevlendirmeyle yapılmaktadır.

3.5.8.1. İlan

Üniversitemiz paydaşlarına karşı sorumlulukları gereği tüm faaliyetlerine ilişkin güncel verileri kurum İnternet sayfasında duyurmaktadır. Faaliyet Raporları, Stratejik Planlar, KAYSİS Belgeleri, personel ilanları, etkinlikler, duyurular, öğrenci personel sayıları gibi bilgiler, İnternet sayfamız aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılır (htp://www.bilecik.edu.tr/ ).