3.5.6. Ders Görevlendirmeleri

2547 sayılı Kanunu’nun 31. maddesi ile 40/d maddesi gereğince, akademik birimlerimizde ders vermek üzere öğretim elemanı görevlendirilmesi işlemi ilgili kurumun uygun görüş yazısıyla birlikte, birim yönetim kurullarında alınan karar sonrası Personel Daire Başkanlığınca yapılan görevlendirmeyle yapılmaktadır. Bu işlemlerin prosedürlerle geliştirilerek tanımlı kurallar haline gerilmesi çalışmalarına başlanılmıştır.