3.5.2. Yetkinlikler

Ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmesi sağlanmaktadır. Bununla birlikte, yüksekokulda görev yapan öğretim görevlilerinin yurt dışı ve yurt içi bilimsel toplantılara katılımının desteklenmesi söz konusudur.