5.3.6. Birim Hafızası

Birim hafızasını korumak ve sürdürülebilirliğini güvence altına almak için mevcut EBYS sistemi içerisinde iş akış süreçleri oluşturularak sistem daha etkin ve verimli kullanılacaktır.