3.5.5. Mesleki Gelişim

Akademik kadronun yetkinliklerinin geliştirilmesi için yayın yapmaları ve ulusal ve uluslararası konferanslara katılmaları özellikle teşvik edilmektedir.

Akademik kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek için Üniversitemizde Bilim İnsanı Destekleme Koordinatörlüğü (BİDEK) ve Bilimsel Araştırmaları Destekleme Koordinatörlüğü bulunmaktadır. Bununla birlikte, üniversitede görev yapan öğretim elemanı ve araştırmacıların yurt dışı ve yurt içi bilimsel toplantılara katılımının desteklenmesi söz konusudur. Akademik kadronun yetkinliklerinin geliştirilmesi için yayın yapmaları ve ulusal ve uluslararası konferanslara katılmaları üniversitemiz üst yönetimi tarafından teşvik edilmektedir.

3.5.5.1. Güvence

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından hazırlanan Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama, Değerlendirme ve Uygulama Yönergesi (https://kms.kavsis.gov.tr/Home/Goster/58958) ile tüm öğretim üyelerinin katılımı güvence altına alınıp, yeni yayınlar için teşvik edilmektedir.

Kanıt:                 KİDR/C/5.5.1/08             BAP Hazırlama, Değerlendirme ve Uygulama Yönergesi