Seviye Tespit Sınav Yerleri Hakkında

25 Eylül 2019 Çarşamba günü saat 14:00’da Üniversitemiz genelinde yapılacak olan Seviye Tespit Sınavına girecek öğrencilerin sınav yerlerini birim ilan panolarında ilan edilen askı listelerinden, birim web sayfalarından ya da http://sinav.bilecik.edu.tr web adresinden hangi binada, sınıfta ve sırada sınava gireceklerini öğrenebilirler. Bunun yanında sınavda her öğrenci için kendi adına hazırlamış cevap kağıdı (optik form) verilecektir ve bu nedenle bütün öğrenciler kendileri için belirlenen sınıfta ve sırada sınava girebileceklerdir. Öğrenciler bu sınıflar dışında kesinlikle sınava alınmayacaklardır. Bu sınavda her bir dersten 50 ve üzeri puan alan öğrenciler başarılı olacaktır.

Sınava başvuru yapmamış öğrenciler kesinlikle sınava alınmayacaktır.

Öğrencilerin sınavda yanında bulundurulması gereken belgeler:

1. Öğrenci kimlik kartı,

2. Öğrenci kimlik kartı yoksa Öğrenci belgesi,

3. Nüfus cüzdanı

İlgili öğrencilerimize duyurulur.