Sivil Savunma, Temel Afet Bilinci, ve Yangın Tatbikatı

19.03.2019 tarihinde Üniversitemiz 2019 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında Üniversitemiz ilçe yerleşkelerinin sivil savunma planında görevli personel ve öğrencilerine yönelik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce “Sivil Savunma, Temel Afet Bilinci, ve Yangın” konuları hakkında  eğitim planı doğrultusunda eğitim verilmiştir.