Dil, Tarih ve Kültür Bağlamında Türklerde Devlet Yönetimi ve Algısı Sempozyumu Coşkulu Bir Katılımla Gerçekleştirilmiştir.

Oğuz-Türkmen Araştırma Merkezinin Öncülük Ettiği “Uluslararası Dil, Tarih ve Kültür Bağlamında Türklerde Devlet Yönetimi ve Algısı Sempozyumu” öğrencilerimizin coşkulu bir şekilde katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Sempozyumun iki gün boyunca devam eden oturumlarına katılım çok yoğun bir düzeyde gerçekleşmiştir. Birçok oturum katılımcılar tarafından ayakta takip edilmiştir.