3.6. Öğrenme Kaynakları, Erişebilirlik ve Destekler