2.2. Birim Öz Değerlendirme Komisyonlarının Görev, Sorumluluk ve Faaliyetleri