Daire Başkanının Yetki, Görev ve Sorumluluğu

1. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bağlı şube müdürlüklerindeki iş süreçlerini koordine etmek.
2. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı iş süreçleri ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapmak.
3. Eğitim-Öğretim Komisyonunda raportörlük yapmak.
4. Öğrenci Bilgi Sistemini yönetmek, yönlendirmek.
5. Amirinin vermiş olduğu diğer işleri yapmak.