YÖK Bağımlılıkla Mücadele Duyurusu

Değerli öğrenciler,

Dünya Sağlık Örgütüne göre alkol bağımlılığı, alkolün yinelenen bir biçimde veya sürekli kullanımından kaynaklanan kullanım bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Alkol riskli kullanımı, dünya nüfusunun sağlığı konusunda önde gelen risk faktörlerinden biridir ve birçok hastalığa yol açmaktadır, toplumlar üzerinde sosyal ve ekonomik açıdan pek çok yük oluşturmaktadır. Alkol bağımlılığı, çoğu zaman farklı psikolojik veya bedensel sorunlarla birlikte görülmektedir.

Yetişkinlik dönemi, alkole başlama açısından kritik bir dönemdir. Yetişkinlik döneminde düşünme, planlama, karar alma becerilerinden ve sosyal/duygusal gelişimden sorumlu beyin devrelerinin hızlı bir şekilde değişmeye devam ettiği görülmektedir. Alkol kullanımı, bu gelişimsel değişimler üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.

Dünya Sağlık Örgütüne göre yakın zamanda; dünyada yaklaşık 3 milyon ölümün, alkolün zararlı kullanımından kaynaklandığı ve bu ölüm oranının, tüm ölümlerin yüzde 5.3’ünü temsil ettiği tahmin edilmektedir. Ayrıca alkolün zararlı kullanımının 200’den fazla sağlık sorunuyla ilişkili olduğu, sadece yüksek düzeylerde alkol alımı değil, düşük ve orta düzeyde alkol alımının da kalp hastalıkları ve felç, karaciğer sirozu ve bazı kanser türlerinin gelişimi açısından önemli bir risk faktörü olduğu tespit edilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütüne göre tütün ürünleri; ham maddesinin tamamını veya bir kısmını tütün yaprağının oluşturduğu, duman olarak solunan, emilen, çiğnenen veya koklanan ürünler olarak tanımlanmaktadır. Tütün ürünlerinin tamamında yüksek derecede bağımlılık yapıcı psikoaktif bir madde olan nikotin bulunmaktadır. Tütün kullanımı, pek çok kanser türü başta olmak üzere çeşitli akciğer hastalıkları ve dolaşım sistemi bozukluklarının temel risk faktörlerinden biridir.

Tütün kullanımı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından, dünyanın şimdiye kadar karşılaştığı en büyük halk sağlığı tehditlerinden biri olarak tanımlanmakta ve doğum öncesi dönemden başlayarak insan yaşamının bütün evrelerinde 50’den fazlası kanser türü olmak üzere, ölüme kadar götüren pek çok sağlık sorununa yol açmaktadır.

Davranışsal Bağımlılıklar; fiziksel bir maddeye dayandırılamayan, davranış tabanlı bağımlılıklar olarak tanımlanabilir. Davranış tabanlı bağımlılıklar; oyun, bilgisayar, televizyon, kumar vb. bağımlılıklar ile insan-makine etkileşiminin kurulduğu teknolojik bağımlılıkları kapsamaktadır. Davranışsal bağımlılıklar fiziksel hastalık riski oluşturmakla birlikte, birey üzerinde daha çok psikolojik ve sosyolojik problemlere neden olmaktadır. Bağımlı olunan davranışın bırakılamaması ya da kontrol edilememesi, bağımlı durumdan her defasında alınan hazın yeterli olmaması sebebiyle kullanım süresinin artırılması, zamanının büyük kısmının bağımlı olunan şeye yönelik harcanmaktadır. Bunun sonucunda ailesel ve toplumsal problemlerin oluşmasına, okul, iş, aile ortamında sorumlulukların yerine getirilememesine ya da getirmede güçlük yaşanmasına, davranışa olan bağın azalması ya da kopması sonucunda stres, huzursuzluk, endişe gibi problemlere neden olabilmektedir.

Bu bağlamda aşağıda bağlantı adresi verilen sitede siz değerli öğrencilerimize katkıda bulunacağı düşünülen bilgiler yer almaktadır.

Bağlantı adresi

https://www.yok.gov.tr/Documents/2022/yesilayAfis1-04052022.pdf

Bağlantı adresi

https://www.yok.gov.tr/Documents/2022/yesilayAfis2-04052022.pdf

Bağlantı adresi

Riskli Alkol Kullanımı ve Alkol Kullanım Bozukluğu

Bağlantı adresi

https://www.yok.gov.tr/Documents/2022/yesilaySunum-21032022.pdf

Bağlantı adresi

https://www.yok.gov.tr/Documents/2022/4/sigaraninZararlari1-18042021.pdf

Bağlantı adresi:

https://www.yok.gov.tr/Documents/2022/4/sigaraninZararlari2-18042021.pdf

Bağlantı adresi

https://www.yok.gov.tr/Documents/2022/4/sigaraninZararlari3-18042021.pdf

Bağlantı adresi

https://www.yok.gov.tr/Documents/2022/4/sigaraninZararlari-29042022.pdf

Bağlantı adresi

https://www.yok.gov.tr/Documents/2022/5/tbmyetiskinteknoloji-23052022.pdf

Bağlantı adresi

https://www.yok.gov.tr/Documents/2022/6/brosur_09062022.pdf

Bağlantı adresi

https://www.yok.gov.tr/Documents/2022/6/tbmyetiskinmadde_09062022.pdf