Sınavlarda Dikkat Edilecek Hususlar

Üniversitemiz Sınav Uygulama Esasları Yönergesi’nin on üçüncü maddesinin sekizinci fıkrası aşağıda belirtilmiş olup öğrencilerin bu fıkra hükümlerine uygun hareket etmeleri önemle duyurulur. Ayrıca Üniversitemiz Sınav Uygulama Esasları Yönergesine ekli dosyadan ulaşabilirsiniz.

Cep telefonu, telsiz vb. kopya aracı olarak nitelendirilebilecek cihazlar sınav süresince tamamen kapalı durumda bulunmalı ve hiçbir şekilde kullanılmamalıdır. Öğrenciler tarafından, sınav esnasında tanınmalarını güçleştiren atkı, bere, gözlük vb. kullanılamaz.