Ders Dışı Etkinlik Dersini Alan Öğrencilerin Dikkatine

1. Ders Dışı Etkinlikler http://www.bilecik.edu.tr/etkinlik/takvim   adresinden takip edilebilmektedir.
2. Ders Dışı Etkinlik Dersinin üçüncü, yedinci ve on birinci haftalarında yoklama alınarak genel bilgilendirme dersinin yapılacaktır. Bu haftalarda alınan yoklamalar sisteme 60 dakikalık etkinlik olarak girilecektir.
3. Ders Dışı Etkinliklerden en az 15 dakika önce salonda hazır bulunmanız gerekmektedir. Ders dışı etkinliklerde salonun dolu olması durumunda kart okutmak için ısrar edilmemesi gerekmekte olup görevlilere zorluk çıkaranlar hakkında Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre işlem yapılacaktır.
4. Ders Dışı Etkinliklerde başka bir öğrenci yerine kart okutan ve okutturan öğrencilerle ilgili Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre işlem yapılacaktır.
5. Ders Dışı Etkinlikler Kapsamında dönem boyunca yeterli sayıda etkinlik yapılacaktır. Lütfen devam zorunluluğu olan dersleriniz dışında yapılan etkinlikleri takip ediniz. Devam zorunluluğu olan derslerinizde dersin öğretim elemanlarından ders dışı etkinliğe katılmak için izin istemeyiniz.
6. Ders Dışı Etkinlikler süresince salondan dışarıya çıkılamamaktadır.
7. Ders Dışı Etkinliklere giriş ve çıkışlarda öğrenci kimliğinizin okutulup okutulmadığına dikkat ediniz. Etkinliklerde yaşanan sorunlarda en geç beş iş günü içerisinde dersin öğretim elemanına başvurabilirsiniz.