Meslek Yüksekokulumuzda öğrenim görmekte olan öğrencilerimizin okul sürecinde 30 iş günü süren bir staj yapma zorunlukları vardır. Bununla ilgili olarak ekteki yönerge okunabilir. Staj için belirlenen tarih aralıkları her sene ilan edilir.

Kurumlar, staj yapacak öğrenciler için kendi bünyelerinde bir kontenjan belirlediklerinden dolayı, staj başvurusu yapacak öğrencilerimizin söz konusu başvurularını geciktirmemeleri kendi yararlarına olacaktır.

Staj başvurusu için uygulanacak adımlar şöyledir:
– Öğrenci okulumuzdadan staj yapmasının zorunlu olduğuna dair bir belge alır.
– Bu belge ile staj yapılacak kuruma başvurulur.
– Kurumdan alınacak stajın yapılmasının uygun olduğuna dair kabul yazısı danışmana onaylatılarak dosya alma işlemleri başlatılır.
– Gerekli formlar doldurularak öğrenci adına staj dosyası düzenlenir.
– Öğrenci dosyasını teslim alır ve belirlenen tarihler arasında stajını yapar.
Not: Sigortası bulunmayan öğrencilerimiz staj boyunca okulumuz tarafından sigorta yapılmaktadır.

2019 / 2020 Eğitim-Öğretim Yılı ARA Staj Tarihleri  
14.01.2020 03.02.2020

 

2019 / 2020 Eğitim-Öğretim Yılı YAZ Staj Tarihleri  
15.06.2020 27.07.2020
01.07.2020 14.08.2020

Cumartesi günlerini iş günü olarak saydırmak isteyen öğrencilerimizin staj kabul belgelerinde Cumartesi de çalışıldığının mutlaka belirtilmesi gerekir.

Yaz Okulu Öncesi ve Yaz Okulu sonrası Staj Yapılabilecek Tarihler

 (15 İş günü)
(15 İş günü Cumartesi günleri dahil)