Meslek Yüksekokulumuzda öğrenim görmekte olan öğrencilerimizin okul sürecinde 30 iş günü süren bir staj yapma zorunlukları vardır. Bununla ilgili olarak ekteki yönerge okunabilir. Staj için belirlenen tarih aralıkları her sene ilan edilir.

Kurumlar, staj yapacak öğrenciler için kendi bünyelerinde bir kontenjan belirlediklerinden dolayı, staj başvurusu yapacak öğrencilerimizin söz konusu başvurularını geciktirmemeleri kendi yararlarına olacaktır.

Staj başvurusu için uygulanacak adımlar şöyledir:
– Öğrenci okulumuzdadan staj yapmasının zorunlu olduğuna dair bir belge alır.
– Bu belge ile staj yapılacak kuruma başvurulur.
– Kurumdan alınacak stajın yapılmasının uygun olduğuna dair kabul yazısı danışmana onaylatılarak dosya alma işlemleri başlatılır.
– Gerekli formlar doldurularak öğrenci adına staj dosyası düzenlenir.
– Öğrenci dosyasını teslim alır ve belirlenen tarihler arasında stajını yapar.
Not: Sigortası bulunmayan öğrencilerimiz staj boyunca okulumuz tarafından sigorta yapılmaktadır.

2018 / 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Staj Tarihleri  
17.06.2019 29.07.2019
08.07.2019 22.08.2019

Cumartesi günlerini iş günü olarak saydırmak isteyen öğrencilerimizin staj kabul belgelerinde Cumartesi de çalışıldığının mutlaka belirtilmesi gerekir.

Yaz Okulu Öncesi ve Yaz Okulu sonrası Staj Yapılabilecek Tarihler

 (15 İş günü)
(15 İş günü Cumartesi günleri dahil)