4. Destek Hizmetleri

5.4.1. Tedarik kriterleri

Üniversitemizin yaptığı kurum dışından alınan idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarik sürecine ilişkin kriterler, ilgili mevzuat ve ihale dokümanları ile belirlenmiştir.

5.4.2. Tedarik güvencesi

Kurum dışından alınan hizmetlerin uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği, yüklenicilerle idare arasında imzalanan “Sözleşmeler” ve bu sözleşmelerin ekleri olan “Şartnameler”le sağlanmaktadır.