4.4 Birimin Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

4.4.1. Performans

Performans göstergeleri, 6 aylık periyotlarla, izleme ve değerlendirme formlarıyla izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Ayrıca akademik personelin ve birimlerin yıllık faaliyet raporları düzenli olarak alınmaktadır. Bu raporlardan yola çıkılarak araştırmacıların ve birimlerin akademik performans verileri ölçülerek değerlendirilmektedir.

4.4.2. Yayımlar

Araştırma faaliyetlerine yönelik olarak yapılan değerlendirmelerin sonuçları birim faaliyet raporlarında derlenerek idari faaliyet raporu şeklinde yayımlanmaktadır.

4.4.3. Ranking Yöntemi

Üniversitemizin, bölge, ülke ve dünya ekonomisine katkısı Ranking sistemleri olan QS, Times Higher Educaton URAP vb. ile ölçülmektedir.

4.4.3.1. Katkı Yeterliliği

Katkıların yeterliliğini değerlendirme;

Öğrenci ve mezun sayısı ile,

Üniversite, kamu ve sanayi projeleri ile,

Fikri mülkiyet hakları ile yeterli katkı sağlanmaktadır.

4.4.4. Ranking Derecesi

Üniversitemizin, bölge, ülke ve dünya ekonomisine katkısı Ranking sistemleri olan QS, Times Higher Educaton URAP vb. ile sağlanmaktadır.