3. Araştırma Yetkinliği

4.3.1. Yetkinlikler

Öğretim üyeliğine atama ve yükseltmelerde 2547 Sayılı yasanın ilgili maddelerinde tanımlanan koşullara ilave olarak “BŞEÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri” ile tanımlanmış akademik faaliyetlerden kazanılan puanlar esas alınarak akademik personelin yetkinliği bu ilkeler çerçevesinde güvence altına alınmıştır.

4.3.2. Yetkinlik ölçümleri

Araştırma kadrosunun bu yetkinlikleri başarma düzeyleri öğretim üyelerinin yeniden atanma dönemlerinde ve faaliyet raporlarından analiz edilerek başarma düzeyleri değerlendirilmektedir.

4.3.3. Olanaklar ve destekler

4.3.3.1. Fiziksel, teknolojik ve finansman

Üniversitemizde; araştırma kadrosunun araştırma yetkinliğini geliştirmesi için Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama Değerlendirme ve Uygulama Yönergesi (https://kms.kavsis.gov.tr/Home/Goster/58958). Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Sanatsal Etkinliklere Katlımı Destekleme Yönergesi (https://kms.kavsis.gov.tr/Home/Goster/139898). Bilimsel Yayınları Teşvik Yönergesi (https://kms.kavsis.gov.tr/Home/Goster/63152) çıkartılmış ve söz yönergeler uyarınca olanaklar sağlanmaktadır.

4.3.3.2. Laboratuvarlar,

Meslek yüksek okulu bünyesinde makine atölyesi, ölçme ve kontrol laboratuvarı, malzeme test laboratuvarı, döküm atölyesi, kaynak atölyesi gibi atölye ve laboratuvar olanakları mevcuttur.

 

4.3.3.3. Projeler,

Proje bazında gerçekleştirilen araştırma, teknoloji geliştirme faaliyetleri Teknoloji Transfer ofisi ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından, bilimsel bildiri, yayın, vb. faaliyetler ise Bilim İnsanı Destekleme Koordinatörlüğü tarafından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama Değerlendirme ve Uygulama Yönergesine göre desteklenmektedir.

 

4.3.3.4. Etik kural destekleri,

Kurumsal desteklerden faydalanılmaktadır.

 

4.3.3.5. Ölçme-değerlendirme

Bu destek ve imkânların etkililiği ve yeterliliği öğretim üyelerinden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda ilgili birimler (Bilim İnsanı Destekleme Koordinatörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü vb.) tarafından değerlendirilerek destekler güncellenmektedir.

4.3.4. Teşvikler

Akademik Teşvik Yönetmeliğinin çıkmış olmasından dolayı Üniversitemiz teşvik yönergesi uygulanmamaktadır. Ayrıca araştırma alt yapısı bakım ve onarım, patent, faydalı model ve mülkiyet haklarına başvuru gibi destek imkanları mevcuttur. Tüm akademik personele bilimsel araştırma projeleri için maddi desteği ve bilimsel etkinliklere katlım desteği sağlanmaktadır. Araştırmacıların uluslararası bilimsel deneyiminin yüksek olması için dil yeterliliklerinin üst düzeyde olması gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için araştırmacıların belirli kriterler çerçevesinde yurt dışına dil eğitimine gönderilmektedir.

4.3.4.1. Karar yöntemleri

Proje bazında gerçekleştirilen araştırma, teknoloji geliştirme faaliyetleri Teknoloji Transfer ofisi ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından, bilimsel bildiri, yayın, vb. faaliyetler ise Bilim İnsanı Destekleme Koordinatörlüğü tarafından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama Değerlendirme ve Uygulama Yönergesine göre desteklenmektedir.

4.3.4.2. Teşvik ölçümleri

Sağlanan teşviklerin yeterliliği ve etkililiği öğretim üyelerinden gelen görüş ve öneriler dikkate alınarak ilgili koordinatörlüklerce ve Üniversite yönetim kurulunca belirlenmekte ve güncellenmektedir.