3.5 Eğitim-Öğretim Kadrosu

3.5.1. Özgeçmişler (Öğretim elemanları özgeçmişleri)

Meslek yüksekokulumuzda 54 öğretim elemanı bulunmaktadır. Bunların adları ve özgeçmişlerine Personel Veri Sistemi (PVS) web sayfası aracılığı ulaşılmaktadır. Bu sayfalar;

 

3.5.2. Yetkinlikler

Ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmesi sağlanmaktadır. Bununla birlikte, yüksekokulda görev yapan öğretim görevlilerinin yurt dışı ve yurt içi bilimsel toplantılara katılımının desteklenmesi söz konusudur.

3.5.3.  Mesleki gelişim

Öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek için Üniversitemizde Bilim İnsanı Destekleme Koordinatörlüğü (BİDEK) ve Bilimsel Araştırmaları Destekleme Koordinatörlüğü bulunmaktadır. Erasmus ders alma/verme hareketliliği kapsamında akademik personelin eğitim ve işbaşı deneyimi için kendilerine uygun fırsatlara ulaşmalarına yardımcı olunmaktadır.

3.5.3.1. Güvence

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından hazırlanan Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama, Değerlendirme ve Uygulama Yönergesi (https://kms.kavsis.gov.tr/Home/Goster/58958) ile tüm öğretim üyelerinin katılımı güvence altına alınıp, yeni yayınlar için teşvik edilmektedir.

Kanıt:                 KİDR/C/5.5.1/08             BAP Hazırlama, Değerlendirme ve Uygulama Yönergesi

3.5.4.  Eğitsel performanslar,

Performans göstergelerinin değerleri 6 aylık periyotlarla toplanmakta ve yıllık olarak da faaliyet raporunda belirtilmektedir.

3.5.5. Ders görevlendirmeleri

2547 sayılı Kanunu’nun 31. maddesi ile 40/d maddesi gereğince, akademik birimlerimizde ders vermek üzere öğretim elemanı görevlendirilmesi işlemi ilgili kurumun uygun görüş yazısıyla birlikte, birim yönetim kurullarında alınan karar sonrası Personel Daire Başkanlığı’nca yapılan görevlendirmeyle yapılmaktadır. Bu işlemlerin prosedürlerle geliştirilerek tanımlı kurallar haline gerilmesi çalışmalarına başlanılmıştır.

3.5.6. Eğiticilerin eğitimi

“Eğitici Eğitimi” program taslağı geliştirilmektedir.

3.5.7. Ders verme (dış kaynaklı)

Birim yönetim kurullarında alınan karar sonrası Personel Daire Başkanlığı’nca yapılan görevlendirmeyle yapılmaktadır.

3.3.7.1. İlan

Üniversitemiz paydaşlarına karşı sorumlulukları gereği tüm faaliyetlerine ilişkin güncel verileri kurum internet sayfasında duyurmaktadır. Faaliyet Raporları, Stratejik Planlar, KAYSİS Belgeleri, personel ilanları, etkinlikler, duyurular, öğrenci personel sayıları gibi bilgiler, internet sayfamız aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılır (htp://www.bilecik.edu.tr/ ).