6. Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi

3.2.1. Güncelleme

Her bir program iç ve dış paydaşlarının görüşleri ve mevcut öğretim elemanlarının talepleri doğrultusunda ders planları akademik kurullarca gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir.

3.2.2. Yöntemler

İç paydaşlar ve dış paydaşlarla yapılan görüşmeler sonrası paydaş görüşlerinden elde edilen veriler ve bilgiler değerlendirilerek programlarda güncelleme yapılmaktadır.

3.2.3. Paydaş katkıları

Paydaş katkısının nasıl alındığını açıklayan tanımlı bir süreç bulunmamaktadır.

3.2.4. Güvenceler

Ders Bilgi Paketleri ile birimin, eğitim amaçlarına ve öğrenme çıktılarına ulaşılması güvence altına alınmaktadır. Ders  bilgi paketleri web sayfalarında kamuoyu ile paylaşılmakta ve iç ve dış paydaşlar için oto kontrole sunulmaktadır. Ayrıca programlarda uygulanan yetkinlik ve yeterlilik sınavları ile, etkin ölçme değerlendirme sistemi ile güvence altına alınmaktadır.

                   Ders Bilgi paketleri,

3.2.4.1. Bilgi formları (Ders)

Söz konusu belge http://bologna.bilecik.edu.tr adresinden sağlanmaktadır.

3.2.4.2. Uygulama dosyaları (Ders),

3.2.4.2.1.  Uygulama çizelgesi,

Söz konusu belge http://bologna.bilecik.edu.tr adresinden sağlanmaktadır.

3.2.4.2.2. Değerlendirme raporları (Öğretim üyesi)

Söz konusu raporlar üzerinde Kalite Komisyonu çalışmalar yapmaktadır.

3.2.4.2.3. Anket sonuçları (Öğrenci değerlendirme)

Öğrencilerin değerlendirmeleri için 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında pilot olarak bazı birimlerde yapılan anket uygulamalarının neticelendirilip, ölçeklere son halinin verilmesi ile aynı yılın Bahar yarıyılında üniversite genelinde 13. ve 14. haftalar içerisinde Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden öğrencilerin anketlere ulaşması sağlanacaktır.

3.2.4.2.4. Sınav dosyaları

Söz konusu belge MYO müdürlüğünden sağlanmaktadır.

3.2.4.2.5. Sınav soruları ve puanları

Söz konusu belge MYO müdürlüğünden sağlanmaktadır.

3.2.4.2.6. Soruların çözümleri

Söz konusu belge MYO müdürlüğünden sağlanmaktadır

3.2.4.2.7. En yüksek-orta-en düşük cevap kâğıdı fotokopisi

Bugüne kadar bu uygulama gerçekleştirilmemiştir.

3.2.4.2.8. Ders ile ilgili proje dosyaları

Söz konusu belge http://bologna.bilecik.edu.tr adresinden sağlanmaktadır.

3.2.4.2.9. En iyi proje/uygulama

Bugüne kadar bu uygulama gerçekleştirilmemiştir.

3.2.4.2.10. Resmi not listesi

Söz konusu belge MYO müdürlüğünden ve OBS kayıtlarından sağlanmaktadır.

3.2.4.3. Ders Uygulama Dosyaları,

3.2.4.3.1. Program çıktıları değerlendirme raporu

Program çıktılarına yönelik olarak 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı sonunda öğrencilerimizden gelen öneriler doğrultusunda bazı programlarda güncellemeler yapılmıştır.

Buraya eski program çıktıları ve yeni program çıktıları eklenmelidir.

3.2.4.3.2. Dersin program çıktıları matrisi

Söz konusu belge http://bologna.bilecik.edu.tr adresinden sağlanmaktadır.

3.2.4.3.3. Öğrenim çıktıları değerlendirme anketi

Bu anket, düşük sayıda öğrenciye uygulandığından henüz uygulama aşamasındadır.

3.2.4.3.4. Değerlendirme ve Öneriler (Bölüm ve program çıktılarının sağlanmasına yönelik değerlendirme ve öneriler)

Söz konusu belge MYO müdürlüğünden sağlanmaktadır.

3.2.5. İzlemeler

Program çıktılarına ulaşılamadığı durumlarda iyileştirme çalışmaları kapsamında; Program çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi amacıyla akademik toplantılar ve değerlendirmeler yapılmaktadır.

3.2.6. İyileştirmeler

Konuyla ilgili iyileştirme prosedürü üzerine çalışmalar devam etmektedir.

3.2.7. Bilgilendirmeler

Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler; bölüm bilgileri ve ders planları öğrenci otomasyon programına tanımlanmaktadır ve birimlerin web sayfalarında yayınlanmaktadır.

3.2.8. Akreditasyon destekleri

Henüz akredite olmuş programımız bulunmamakta olup akredite olmak için gerekli alt yapı çalışmalarına başlanacaktır.