2. İç Kalite Güvencesi

2.2.1. Periyodik Yönetim Süreçleri

Üniversitemizde tanımlı, periyodik olarak gerçekleştirilen ve sürekli iyileştirme bakış açısıyla yürütülen Kalite Yönetim süreçleri bulunmamakla birlikte bu rapor döneminde çalışmalara başlanılmıştır.

2.2.2. Gruplar

Üniversitemizin Kalite Koordinatörlüğün koordinasyonunda  her birimde birim kalite komisyonları bulunmaktadır. Meslek Yüksekokulumuzdaki her programımızın kalite komisyonları mevcuttur. Bu komisyonda: Eğitim ve Öğretim, Araştırma, Geliştirme, Yönetim Sistemleri, Stratejik Plan ve Performans, Anket Hazırlama ve Değerlendirme ile Akademik Veri İzleme sorumluları bulunmaktadır.

2.2.3. İlişkiler

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kalite Komisyonu Usul ve Esaslarının (http://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/74747) 5. maddesi uyarınca oluşturulan komisyonda Üniversitemizin farklı birimlerinde, farklı bilim alanlarında görev alan öğretim elemanlarına yer verilerek kalite yönetim çalışmaları yapılmaktadır.

2.2.4. Temsil

Ayrıca birim kalite kurulları sayesinde birimlerde daha kapsamlı bir görüş alışverişi yapılma olanağı sağlanmıştır.

2.2.5. Değerlendirmeler

Üniversitemiz dış değerlendirme sürecine 2018 yılında girmiş fakat Kurumsal Geri Bilgilendirme Raporu henüz birimimize iletilmiştir.

2.2.6. Kalite Kültürü

Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS) aracılığıyla Üniversitemizle ilgili tüm mevzuat tek bir çatı altında toplanmış olup formlar, iş akış süreçleri ve görev tanımları belirli şekillerde olacak biçimde düzenlenmiştir. Üniversitemizin bünyesinde Kalite Koordinatörlüğü birimi kurulmuş ve bütün bu çalışmalar, Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğünün İnternet sayfasında erişime açılmıştır. Üniversitemizde kalite kültürünün yaygınlaşması konusunda çalışmalara kalite güvencesi sistemi kapsamında devam edilmektedir.

2.2.7. Ortak Hedefler

Stratejik Planımızda yer alan amaç ve hedefleri hem kurum bazında hem de birim bazında ortak hedef birliğinde gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Her birimin yöneticileri belirlenen amaç ve hedeflere öncelik vermek suretiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Uygulamada birimler arası farklı uygulamaları gidermek ve hedef birliğini ortaya koymak adına birim yöneticilerine hizmet içi eğitim düzenlenmektedir.

2.2.8. PUKO (Eğitim-Öğretim)

Eğitim-Öğretim süreçlerinde PUKÖ döngüsü tam olarak uygulanmamaktadır ancak 2019 yılından itibaren bütün çalışmalarda kullanılmaya başlanacaktır.

2.2.9. PUKO (Ar-Ge)

Araştırma-geliştirme süreçlerinde PUKÖ döngüsü tam olarak uygulanmamaktadır ancak 2019 yılından itibaren bütün çalışmalarda kullanılmaya başlanacaktır.

2.2.10. PUKO (Toplumsal)

Toplumsal katkı süreçlerinde, PUKÖ döngüsü tam olarak uygulanmamaktadır ancak 2019 yılından itibaren bütün çalışmalarda kullanılmaya başlanacaktır.

2.2.11. PUKO (Yönetsel)

Yönetsel ve idari süreçlerinde, PUKÖ döngüsü tam olarak uygulanmamaktadır ancak 2019 yılından itibaren bütün çalışmalarda kullanılmaya başlanacaktır.