1.3 Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefler

1.3.1. Stratejik Plan

Meslek Yüksekokulumuz, üniversitemizin 2017-2021 Stratejik Planına uyumlu stratejik planınız hazırlamıştır.

1.3.2. Misyon

Kendi mesleği ile ilgili çağın gereklerine uygun teorik ve pratik bilgiye sahip, konusunda en iyi olmayı kendine amaç edinen, meslek ahlakı, aidiyet duygusu, grup içerisindeki ortak inanç ve değerler bütünlüğüne uyum kabiliyeti gelişmiş, nitelikli ve yetenekli uzmanlar(tekniker) yetiştirebilmektir.

1.3.3. Vizyon

Meslek bilgisine sahip ve iyi yetişmiş ara eleman yetiştirme konusunda benzer meslek yüksekokulları arasında tercih edilmede üst sıralarda, rekabet gücü yüksek, marka bir eğitim kurumu olmak.

1.3.4. Değerler

 • Dürüstlük ve Güvenilirlik
 • Bilimsellik, Liyakat ve Adalet
 • Yenilikçilik, Verimlilik ve Kalite
 • Paylaşımcılık Katılımcılık ve Değerlere Saygı
 • Sosyal Sorumluluk ve Çevreye Duyarlılık

1.3.5. Hedefler

 • Kalite kavramlarına ve üretim süreçlerine hakim olma,
 • Karmaşık sistemlerde karşılaşılan problemlerin çözümünde uygun çözüm yöntemlerini uygulayabilme,
 • Güncel yönetim sistemlerine hakim olma ve sistemlerin gerektirdiği dokümantasyonları hazırlayabilme
 • Üretim koşullarında gereken ölçüm aletlerini kullanabilme ve ölçüm yöntemlerini geliştirebilme,
 • Ekip çalışması gerçekleştirebilme ve liderlik,
 • Yeniliğe açık olma,
 • Sürekli kendini geliştirebilmek için yaşam boyu araştırma, öğrenme ve öğretme,
 • Sistemi değişen şartlara ve çevreye adapte edebilme ve yönetebilme yeteneklerini kazandırmayı hedefler.