1.2 Tarihsel Gelişimi

Ülkemizin Avrupa Birliğine entegre olmak istediği günümüzde, teoriyi bilen, teknolojiden faydalanarak uygulama yapabilen ara insan gücüne duyulan ihtiyacı karşılayacak nitelikte teknikerler yetiştirmeyi amaçlayan yüksekokulumuz , 1976 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak açılmış, Türkiye’de Akademi-Üniversite ayrımının ortadan kaldırıldığı ve 1981 yılında çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundan sonra 1982 yılında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır.

1989 yılında YÖK-DÜNYA BANKASI II. ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ kapsamına girerek oldukça donanımlı laboratuvarlara, akademik, teknik ve idari personele sahip olmuştur. Daha sonra Meslek Yüksekokulumuz 2007 yılında 5662 sayılı kanunla ve ek madde 81 le ismi Meslek Yüksekokulu şeklinde değiştirilerek yeni kurulan Bilecik Üniversitesi bünyesine katılmıştır.