Hakkımızda

Tarihçe

Ülkemizin Avrupa Birliğine entegre olmak istediği günümüzde, teoriyi bilen, teknolojiden faydalanarak uygulama yapabilen ara insan gücüne duyulan ihtiyacı karşılayacak nitelikte teknikerler yetiştirmeyi amaçlayan yüksekokulumuz , 1976 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak açılmış, Türkiye’de Akademi-Üniversite ayrımının ortadan kaldırıldığı ve 1981 yılında çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundan sonra 1982 yılında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır.

 
1989 yılında YÖK-DÜNYA BANKASI II. ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ kapsamına girerek oldukça donanımlı laboratuvarlara, akademik, teknik ve idari personele sahip olmuştur. Daha sonra Meslek Yüksekokulumuz 2007 yılında 5662 sayılı kanunla ve ek madde 81 ile ismi Meslek Yüksekokulu şeklinde değiştirilerek yeni kurulan Bilecik Üniversitesi bünyesine katılmıştır.
 

Yüksekokulumuzda Bilgisayar Programcılığı, Metalürji, Elektrik, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi, Gıda Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Makine, Otomotiv Teknolojisi, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Üretimde Kalite Kontrol, Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı,  Alternatif Enerji Kaynakları, Atık Yönetimi, Biyomedikal Cihaz Tek., Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi,  İç Mekan Tasarımı ve Mekatronik olmak üzere 21 program bulunmaktadır. İnşaat programının  ikinci öğretimi vardır. Alternatif Enerji Kaynakları, Atık Yönetimi, Biyomedikal Cihaz Tek., Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi programlarının açılması için YÖK'ten gerekli izin alınmış olup 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılında öğrenci alımı (bu dört programa Metalürji programı da eklenerek) için başvuruları yeniden yapılacaktır.
 
Tekniker; endüstride, teknolojinin hem teorik hem de teknik işlevlerini bilen ve kullanan; dolayısıyla mühendis ile işçi arasında köprü oluşturan ara elemandır. Bazı küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde tekniker, işletmenin en yüksek teknik elemanı olabilir, liderlik ve yöneticilik görevi üstlenebilir. Teknikerlerin, alanında kuvvetli bir teorik bilgiye ve bu bilgiyi endüstride uygulama yeteneğine sahip olmaları gerekir.
 
Meslek Yüksekokullarımızda eğitim gören öğrencilerimizin 3 yarıyıl ön lisans eğitiminin ardından 1 yarıyıl boyunca staj yapmalarını sağlayacak 3+1 eğitim modeli kullanılmaktadır. Buna göre öğrenciler okulda 3 yarıyıl ders gördükten sonra 1 yarıyıl da programlarına göre işletmelerde staj yaparak iş hayatına daha hazır hale getirilmesine çaba gösterilmektedir.
 
Yüksekokuldaki iki yıllık öğretim süresince her yaz uygulamalı olarak 30 iş günü süren Staj uygulaması yapılmaktadır. Staj ile öğrenciler hem işyeri tecrübesi kazanmakta hem de sektörle iletişim kurarak iş bulma olanağına sahip olmaktadırlar.