Hakkımızda

Tarihçe
Ülkemizin Avrupa Birliğine entegre olmak istediği günümüzde, teoriyi bilen, teknolojiden faydalanarak uygulama yapabilen ara insan gücüne duyulan ihtiyacı karşılayacak nitelikte teknikerler yetiştirmeyi amaçlayan yüksekokulumuz , 1976 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak açılmış, Türkiye’de Akademi-Üniversite ayrımının ortadan kaldırıldığı ve 1981 yılında çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundan sonra 1982 yılında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır.

 
1989 yılında YÖK-DÜNYA BANKASI II. ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ kapsamına girerek oldukça donanımlı laboratuvarlara, akademik, teknik ve idari personele sahip olmuştur. Daha sonra Meslek Yüksekokulumuz 2007 yılında 5662 sayılı kanunla ve ek madde 81 le ismi Meslek Yüksekokulu şeklinde değiştirilerek yeni kurulan Bilecik Üniversitesi bünyesine katılmıştır.
 

Yüksekokulumuzda Bilgisayar Programcılığı, Metalurji, Elektrik, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi, Gıda Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Makine, Otomotiv Teknolojisi, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Üretimde Kalite Kontrol, Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı olmak üzere 14 program bulunmaktadır. Üretimde Kalite Kontrol, Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı, Peyzaj ve Süs Bitkileri ve Çocuk Gelişimi programlarınınn dışındaki tüm programların  İkinci Öğretimleri vardır.
 
Tekniker; endüstride, teknolojinin hem teorik hem de teknik işlevlerini bilen ve kullanan; dolayısıyla mühendis ile işçi arasında köprü oluşturan ara elemandır. Bazı küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde tekniker, işletmenin en yüksek teknik elemanı olabilir, liderlik ve yöneticilik görevi üstlenebilir. Teknikerlerin, alanında kuvvetli bir teorik bilgiye ve bu bilgiyi endüstride uygulama yeteneğine sahip olmaları gerekir.
 
Yüksekokuldaki iki yıllık öğretim süresince her yaz uygulamalı olarak 30 iş günü süren Staj uygulaması yapılmaktadır. Staj ile öğrenciler hem işyeri tecrübesi kazanmakta hem de sektörle iletişim kurarak iş bulma olanağına sahip olmaktadırlar.