Üretimde Kalite Kontrol Prg.

GENEL BİLGİ

Üretimde Kalite Konrol Programı 2009-2010 Eğitim Döneminde açılmış olup , Türkiye ‘de Üretimde Kalite Konrol Adı altında açılan ilk Program olma Özelliği taşımaktadır. İlk Mezunlarını 2011’de vermiş olup her sene 30 mezun verecek durumdadır. Bu programın açılma amacı ; Özel Sektörün ve Kamunun Kalite Konusunda yetişmiş personel ihtiyacını karşılamaktır.Bölümümüz öğrencilerinin başlıca iş alanları şunlardır:
Belgelendirme Kuruluşları (TSE, TÜRKAK, vb. kuruluşlar)
İşletmelerin Kalite ile İlgili Departmanları
Denetleme faaliyeti yürüten işletmeler
İşletmelerin Üretim Planlama İle İlgili Departmanları
İşletmelerin İş sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Departmanları
Programımız öğrencilerinin dikey geçiş yapabileceği bölümler şöyle belirlenmiştir:
Endüstri Mühendisliği,
İmalat Mühendisliği,
İstatistik,
Makine Mühendisliği,
SUNULAN OLANAKLAR
Bilgisayar Laboratuvarı
Öğrenciler yüksekokul bilgisayar laboratuvarını kullanabilirler. Bilgisayar labaratuvarındaki bütün bilgisayarlar internet bağlantısına sahiptir. Bütün bilgisayarlarda derslerde kullanılan uygulama yazılımları ile uygulamalar programları geliştirilebilmektedir.
Malzeme Test Laboratuvarı
Malzeme sertlik deneyleri ile Çekme, basma, eğilme, kopma, burulma ve yorulma deneyleri yapılmaktadır. Tahribatsız muayene yöntemleri uygulanır.
Metroloji laboratuvarı
Ölçme ve kontrol tekniklerinin uygulanması,
Talaşlı İmalat Atelyesi
Talaşlı imalatta kullanılan tezgahlarda imalat işlmeleri uygulamaları
Öğrencilerin yararlanması için kampüste Kütüphane ve Bilgi Merkezi bulunmaktadır.
KÜTÜPHANE
Öğrencilerin yararlanması için kampüste Kütüphane ve Bilgi Merkezi bulunmaktadır.

KÜTÜPHANE
Öğrencilerin yararlanması için kampüste Kütüphane ve Bilgi Merkezi bulunmaktadır.


Program Öğretim Elemanları