Makine Prg.

Program 1992 yılında kurulmuştur. Makina Programında 4 öğretim görevlisi ve 1 Makina teknikeri görev yapmaktadır. Program ile ilgili faaliyetler öğretim elemanları ve Bilecik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ile beraber tasarlanmaktadır.
Bu bölümde temel teknik eğitimlerin laboratuvar uygulamalarıyla desteklenmesiyle profesyonel çalışmaların yapılabilmesi sağlanmaktadır. Makina İmalat Programında dersler; teorik ve uygulamalı bilgiler, deneysel yetenek ve kabiliyetler, modern teknolojideki uygulamalara göre verilmektedir. Programın laboratuvarları modern araştırma ekipmanları ve bilimsel destek sağlayacak donanımlara sahiptir. Mezunlar Makina İmalat sanayiinde Tekniker ünvanıyla ara eleman olarak çalışmaktadırlar.
AMAÇ
Makina Programının amacı; İmalat Sanayiinin talep ettiği kalite kriterlerine sahip Makina İmalat Teknikerleri yetiştirmektir. Öğrencilere,
· İmalat sanayinde kullanılan üretim araç ve tekniklerini tanıma ve kullanma becerisi kazandırılır.
· Talaşlı ve talaşsız üretim de kullanılan araç ve teknikleri tanıma ve kullanma becerisi kazandırılır.
· Kaynak Teknolojisi bilgi ve becerisi kazandırılır.
· İmalat esnasında kullanılan ölçme ve kontrol aletlerini kullanma ve kalibrasyonu becerisi kazandırılır.
· AUTOCAD ortamında yada Elle imalat resimlerinin çizimi becerisi kazandırılır.
· CNC tezgahları için program yazarak bu programları CNC tezgahlarına yükleyerek üretimi gerçekleştirme becerisi kazandırılır.
· Üretim Planlama ve Üretim Yönetimi teknikleri bilgi ve becerisi kazandırılır.
· İletişim teknolojilerini kullanma becerisi kazandırılır.
· Ofis programlarını kullanma becerisi kazandırılır.
· Yeni üretim ve yönetim teknikleri ve kalite yönetim sistemleri hakkında bilgi ve becerisi kazandırılır.
SUNULAN OLANAKLAR
Bilgisayar Laboratuvarı
Öğrenciler yüksekokul bilgisayar laboratuvarını kullanabilirler. Bilgisayar labaratuvarındaki bütün bilgisayarlar internet bağlantısına sahiptir. Bütün bilgisayarlarda derslerde kullanılan uygulama yazılımları ile uygulamalar programları geliştirilebilmektedir.
Malzeme Test Laboratuvarı
Malzeme sertlik deneyleri ile Çekme, basma, eğilme, kopma, burulma ve yorulma deneyleri yapılmaktadır. Tahribatsız muayene yöntemleri uygulanır.
CNC Laboratuvarı
Bilgisayar ortamında CNC programlarını yazarak tezgahlarda çalıştırılması.
Metroloji laboratuvarı
Ölçme ve kontrol tekniklerinin uygulanması,
BDÇ Laboratuvarı
AUTOCAD programının UNIX işletim sistemi altında kullanarak yapım resimlerinin çizilmesi,
Talaşlı İmalat Atelyesi
Talaşlı imalatta kullanılan tezgahlarda imalat işlmeleri uygulamaları

KÜTÜPHANE
Öğrencilerin yararlanması için kampüste Kütüphane ve Bilgi Merkezi bulunmaktadır.


Program Öğretim Elemanları