Kimya Teknolojisi Prg.

GENEL BİLGİ
Bölüm 1992 yılında kurulmuştur. Bölümde 3 öğretim görevlisi ve 1 Kimyager görev yapmaktadır. Bölüm ile ilgili faaliyetler öğretim elemanları ve Bilecik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ile beraber tasarlanmaktadır.
Kimya çok yönlü bir çalışma alanıdır.Bir yandan, üretime dönük olarak pazar ekonomisinin hizmetinde bulunur. Öbür yandan da diğer teknik alanlar için destek görevini yerine getirir. Böylece ilk işleviyle ilgili olarak kimya, plastik,boya, lif,gübre,petrol,katkı maddesi ve petrokimya ürünleri endüstrilerinin itici gücüdür. Öte yandan modern tıp,bio medikal araştırma ve farmokolojinin bel kemiğini oluşturur. Bu nedenle kimya endüstrisinin çeşitli alanlarında değişik hizmetlerinde çalışan teknikerlerin görev ve sorumluluklarının önemi büyüktür.
Bu programdan mezun olan öğrenciler endüstrinin işletme, kalite kontrol ve kimya laboratuvarlarında , sağlık,araştırma ve deney merkezlerinde çalışabilmektedirler.
AMAÇ
Bu program, hem kimyanın temel ilkelerini hem de ileri teknoloji içeren özel teçrizatı çalıştırma ve kontrol etme becerisini öğrenciye kazandırmayı amaçlamaktadır.
Bir kimya teknikerinin ana görev ve sorumluluğu kuruluşların çalışmaları sırasında kimyager ve kimya mühendisine yardım etmektir.Bu itibarla, kimya teknikerinin görevi hem kimyanın temel ilkeleri hakkında geniş bilgiye,hem de ileri teknoloji içeren özel teçhizatı çalıştırma ve kontrol etme becerisine sahip olması esastır.
SUNULAN OLANAKLAR
Bilgisayar Laboratuvarı
Öğrenciler yüksekokul bilgisayar laboratuvarını kullanabilirler. Bilgisayar laboratuvarındaki bütün bilgisayarlar internet bağlantısına sahiptir. Bütün bilgisayarlarda software uygulamaları yapılabilir.
Genel Kimya Laboratuvarı
Madenin yapısının deneysel olarak açıklanması Yoğunlukla ilgili ölçümler ,hesaplamalar ve molekül ağırlığının hesaplanması Gazlarda basınç,hacim,sıcaklık ve miktar ilişkilerini açıklayan deneyler Sıcaklık ve derişimin reaksiyon hızı üzerine etkisi
Organik Kimya Laboratuvarı
Bir organik katı cismin emme noktasını yağ banyosu ve sıcak yöntemler kullanarak deneysel olarak belirler. Yağlarda asit ve sabunlaşma analizleri.
Analitik Kimya Laboratuvarı
Kalitatif ve kantitatif analiz Gravimetrik analiz Volumetrik analiz(titrasyon) Potansiyometrik analiz Oksidasyon azaltma analizi Spektrofotometrik analiz
Enstürimental Analiz Laboratuvarı
Spektroskopik analizler Kromatografik analizler Kalorimetrik yöntemler Atomik emme stroskopi analizleri Kağıt ve ince tabaka kullanarak analiz Gaz kromatografisi analizleri

KÜTÜPHANE
Öğrencilerin yararlanması için kampüste Kütüphane ve Bilgi Merkezi bulunmaktadır.


Program Öğretim Elemanları