İnşaat Teknolojisi Prg.

Bölüm 1992 yılında kurulmuştur. Bölümde 3 öğretim görevlisi ve 1 inşaat teknikeri görev yapmaktadır. Bölüm ile ilgili faaliyetler öğretim elemanları ve Bilecik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ile beraber tasarlanmaktadır.
Bölümde temel eğitim günümüzde geçerli bilimsel ve teknolojik sağlam bir meslek eğitimi laboratuvar uygulamalarıyla desteklenmektedir. Profesyonelce çalışmalar sağlanmaktadır. İnşaatTeknolojisi programında dersler gerekli teorik bilgiler, deneysel yetenek ve kabiliyetler, geleneksel ve modern teknolojideki uygulamalara göre verilmektedir. Bölümün laboratuvarları modern araştırma ekipmanları ve bilimsel destek sağlayacak donanımlara sahiptir. Mezunlar İnşaat sektörünün her alanında, araştırma enstitülerinde çalışma imkanı bulabilirler.
AMAÇ
İnşaat Teknoloji Programının amacı; öğrencilere, sektörün talep ve gelişmelerine cevap verecek şekilde inşaat biliminde bilgili, imalat işlemlerinde becerili, inşaat işleme makine ve ekipmanlarının bakımı ile onarımını yapabilecek, inşaat yönetmelik ve mevzuatını uygulayabilecek, inşaat laboratuarlarında kalite ve kontrol yapabilecek nitelikte teorik bilgi ve beceri kazandırmaktır. Öğrenciler, bu becerileri kazanmak için, laboratuar ve pilot tesis ölçüsünde uygulama yaparlar.
SUNULAN OLANAKLAR
Bilgisayar Laboratuvarı
Öğrenciler yüksekokul bilgisayar laboratuvarını kullanabilirler. Bilgisayar labaratuvarındaki bütün bilgisayarlar internet bağlantısına sahiptir. Bütün bilgisayarlarda software uygulamaları yapılabilir.
Zemin Mekaniği Laboratuvarı
Konsolidasyon,permeabilite,CBR,gibi deneyler ile Zemin incelemesi.
Beton Laboratuvarı
Elek analizi,Beton analizi,çimento deneyleri.
Asfalt Laboratuvarı
Bitümlü malzemelere uygulanan deneyler;(marshall biriketi,penetrasyon,dükdilite,)

KÜTÜPHANE
Öğrencilerin yararlanması için kampüste Kütüphane ve Bilgi Merkezi bulunmaktadır.


Program Öğretim Elemanları